С нашата система STAINCOLORMIX е възможно да се произведат 197 байцове за дърво както на водна, така и на химична основа чрез смесване на три от осемте основни цвята.

Също така разполагаме с авторски разработени цветове и предлагаме изработване на байц по мостра на клиента.

ICRO.bg - Байцове